Reutilització de llibres

Gràcies al projecte educatiu del centre el programa de reutilització de llibres que tenim en marxa, i on l’AMPA ha participat activament, al llarg dels anys ha permès l’adquisició de llibres d’aula com atles, diccionaris, llibres de lectura,… que queden a l’aula i s’aprofiten durant més temps que un curs escolar, amb un estalvi significatiu per a les famílies.

L’alumnat de cicle mitjà (3r. i 4t.) i de cicle superior (5è. i 6è.) enguany disposaran dels llibres de Matemàtiques i de Llengua, que els anomenarem llibres socialitzats i els quals són propietat de l’AMPA.

La vida útil prevista per tots els llibres calculem que és de 5 anys i per tant és important vetllar pel seu bon ús.

El compromís de l’AMPA es fer-se càrrec de comprar eventualment algun exemplar que s’hagi pogut fer malbé, i anar fent bossa per quan toqui renovar-los.

AMPA Marta Mata