El servei de menjador i acollida

Darrera actualització: 24 de novembre de 2022

Contacte

Per a qualsevol dubte, incidència o suggeriment podeu contactar amb el Coordinador de menjador, Ricard Roman, al telèfon 685.96.04.31 en horari de dilluns a divendres de 7:45h a 15:00h.
També podeu contactar amb la Comissió del Menjador a través del nostre correu electrònic: menjadorampamartamata@gmail.com

El servei de menjador i acollida

L’AFA, a través de la Comissió de Menjador, gestiona els serveis d’acollida matinal, menjador, migdiada i acollida de tarda.

Per al desenvolupament d’aquestes activitats l’AFA ha contractat CAPGIR GESTIÓ DE SERVEIS SL, una empresa especialitzada en la gestió dels serveis educatius, que es responsabilitza de la gestió i supervisió d’aquestes activitats, que comparteix amb la pròpia AFA, mitjançant un seguiment proper efectuat per la Comissió de Menjador.

Mesures COVID-19

En relació amb la pandèmia de la COVID19, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, no s’apliquen mesures preventives als centres escolars. Per aquest motiu es retorna al funcionament previ a la pandèmia. En el cas que fos necessari, el Pla de Funcionament del menjador s’adaptaria a qualsevol recomanació establerta per les autoritats sanitàries així com pel Consell Comarcal.

Horaris i preus

Per a l’ús dels serveis, es distingeixen usuaris FIXOS i usuaris EVENTUALS. L’usuari fix es l’alumne que fa us del servei un mínim de 3 cops per setmana. Si, en canvi, en fa ús 2 cops o menys, es considera usuari eventual.

Els alumnes que vulguin fer ús dels serveis de forma eventual hauran de dirigir-se al coordinador i acordar el sistema de pagament a través de gir bancari a mes vençut o per transferència bancària.

SERVEI HORARI

USUARI FIX

USUARI EVENTUAL

Acollida matinal de 7:45h a 8:30h

1,05€

1,55€

Menjador i migdiada de 12:00h a 15:00h

5,85€

6,40€

Acollida de tarda de 16:30h a 17:30h

2,05€

2,55€

Torns de menjador

El servei de menjador es de 12h a 15h (12.30-15.30 h durant la jornada continuada) amb la previsió d’uns 330-350 nens i nenes cada dia. Es respecta a cada torn la capacitat màxima del menjador, establerta en 125 alumnes.

Torns Grup

Hora de dinar

1r Torn D’I3 a I5

12:00 a 13:00h

2n Torn De 1r a 3r

13:00 a 13:45h

3r Torn De 4t a 6è

14:00 a 14:45h

Menús i activitats programades

Uns dies abans de l’inici de cada mes, la comissió de menjador de l’AFA distribueix el menú de menjador i les activitats programades, que s’envien a través dels canals digitals de distribució habituals de l’AFA: la seva Web i el Tokapp.

En el següent enllaç trobareu els menús de cada mes i les activitats programades. Els menús segueixen les recomanacions i gramatges del Programa de Revisió de Menús Escolars de Catalunya (PReME) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Cada dia, els pares dels alumnes de Cicle Infantil (I3-I4-I5) podran consultar mitjançant els grups de WhatsApp específics, com han dinat els infants i si han fet migdiada o no.

Migdiada

Per als alumnes de I3 que ho desitgin, comptem amb servei de migdiada. És imprescindible l’ús d’un llençol per a la “tumbona” per al bon manteniment del material, i sobretot per motius d’higiene. La bossa i el llençol han d’anar marcats amb el nom de l’infant.

Cada dilluns els infants portaran el llençol net dins una bossa, preferiblement de roba. Cada divendres els infants s’enduran a casa el llençol dins la seva bossa per poder rentar-lo durant el cap de setmana.

En aquest enllaç us podeu descarregar el formulari d’alta al servei de migdiada, on trobareu informació sobre els llençols.

Altes, baixes i absències

Els alumnes que hagin fet ús del menjador durant el curs anterior no han de formalitzar inscripció, resten automàticament inscrits per al servei de menjador del nou curs. En aquest cas, només s’ha d’emplenar i enviar el formulari si hi ha algun canvi en les dades amb què es va fer la inscripció de l’alumne (número de compte, dies que es quedarà, adreça, canvis en intoleràncies/ al·lèrgies, etc.)

Les sol·licituds d’altes i baixes durant el curs escolar s’han fer via e-mail (capgir@hotmail.com) enviant el formulari que es pot descarregar als formularis següents:

Servei de menjador
Servei acollida matí
Servei acollida tarda

Les absències també s’han de comunicar al Coordinador via telefònica (685.96.04.31), per tal d’assegurar la bona organització i gestió dels serveis.

Portes obertes als pares

El servei de portes obertes ofereix als pares/mares/tutors la possibilitat d’anar a dinar a l’escola per comprovar “in situ” com es desenvolupen el servei i les activitats.

Equip de menjador pel curs actual

COORDINADOR:

 • Ricard Roman Cardenas

MONITORES:

 • I3A Maria Gomez
 • I3B Maria Sanchez
 • I4A Laura Mateos
 • I4B Maribel Lozano
 • I5 Sandra Castillo
 • 1rA Marta Barrena
 • 1rB Anna Gines
 • 2nA Susana Rodriguez
 • 2nB Clara Bach
 • 3rA Ariadna Garcia
 • 3rB Ester Garcia
 • 4tA Lucia Dieste
 • 4tB Marc Murcia
 • 5eA – 5eB Eli Luna
 • 6eA Carme Exposito
 • 6eB Silvia Balart
 • SIEI Dolors Vazquez

CUINERS:

 • Montse Viñals Simon
 • Joaquima Bondia Moreno

AUX CUINA:

 • Eva Juanhuix Manau

Funcionament del Servei d’acollida matinal

L’horari de l’acollida matinal es de 7:45h a 8:30h del mati.

Un cop s’acabi l’acollida matinal, el responsable de l’activitat portarà l’alumnat d’Infantil amb el seu grup i el de Cicle Inicial a les files corresponents. L’alumnat de Cicle Mitja i Cicle Superior anirà a les seves aules seguint el recorregut marcat.

L’espai físic on te lloc é al gimnàs de l’escola.

Funcionament del Servei d’acollida de tarda

L’horari del servei d’acollida de tarda es de 16:30h a 17:30h.

Els monitors responsables van a les aules a recollir els nens que fan us d’aquest servei i els
acompanyen fins al gimnàs, on es realitza l’activitat.

Si els nens volen berenar, l’han de portar a la motxilla.

Aquest servei s’ofereix durant tot el curs escolar, exceptuant els dies de jornada continuada: el
21/12/2022 i des del 05/06/2023 fins a final de curs.

Podeu consultar més informació al “Pla de Funcionament dels Serveis Menjador i Acollida” aprovat pel Consell Escolar.