El servei de menjador i acollida

Darrera actualització: 02 de febrer 2022

Contacte

Per a qualsevol dubte, incidència o suggeriment podeu contactar amb el Coordinador de menjador, Ricard Roman, al telèfon 685.96.04.31 en horari de dilluns a divendres de 7:45h a 15:00h.
També podeu contactar amb la Comissió del Menjador a través del nostre correu electrònic: menjadorampamartamata@gmail.com

El servei de menjador i acollida

L’AMPA, a través de la Comissió de Menjador, gestiona els serveis d’acollida matinal, menjador, migdiada i acollida de tarda.

Per al desenvolupament d’aquestes activitats l’AFA ha contractat CAPGIR GESTIÓ DE SERVEIS SL, una empresa especialitzada en la gestió dels serveis educatius, que es responsabilitza de la gestió i supervisió d’aquestes activitats, que comparteix amb la pròpia AMPA, mitjançant un seguiment proper efectuat per la Comissió de Menjador.

Mesures COVID-19

Degut a la situació actual de Pandèmia per la Covid-19, tant els serveis d’acollida matinal, de tarda i el de menjador s’adapten a les mesures de prevenció seguint les instruccions del Departament de Salut en el marc de la pandèmia per Covid-19 (és recomanable la lectura del document “PLA D’ACTUACIÓ CURS 2021-22 en el marc de la pandèmia per Covid-19” de la Direcció de l’Escola, cabdal per entendre les modificacions incloses en aquest document).

El pla de funcionament del menjador i acollida es podrà anar actualitzant segons les noves recomanacions, en funció de les necessitats dels serveis, i tenint en compte també les trobades amb el propi Consell Comarcal per a la redacció del nou conveni.
La utilització de les mascaretes serà aquella que estipulin les directrius del Departament d’Ensenyament i les directrius de la pròpia Escola Marta Mata.

Als següents apartats hi trobareu les mesures més importants a tenir en compte.

Horaris i preus

Distingim com a Usuari Fix de qualsevol d’aquest serveis, l’alumne que en fa ús un mínim de 3 cops per setmana, i Usuari Eventual si en fa ús menys de 3 cops per setmana.

Els alumnes que vulguin fer ús dels serveis de forma eventual hauran de dirigir-se al coordinador i acordar el sistema de pagament a través de gir bancari a mes vençut o per transferència bancària.

SERVEI HORARI

USUARI FIX

USUARI EVENTUAL

Acollida matinal de 7:45h a 8:30h

1,05€

1,55€

Menjador i migdiada de 12:00h a 15:00h

5,75€

6,33€

Acollida de tarda de 16:30h a 17:30h

2,05€

2,55€

Torns de menjador

Per tal de seguir les recomanacions del Departament pel que fa a mesures COVID-19, i degut a la situació en què ens trobem, aquest curs 21-22 continuarem amb dos torns de menjador i l’ús del gimnàs. Al primer torn, de 12:20 a 13:20h, menjaran els infants de P3-P4-P5-3r-4t i al segon torn, de 13:40h a 14:40h, els infants de 1r-2n-5è-6è. D’aquesta manera es reserven 20 minuts abans i després de cada torn per poder netejar, desinfectar i ventilar els espais.

Les taules dels menjadors s’organitzen per grups estables mantenint les distàncies de seguretat entre els diferents grups.

Torns

Hora de dinar

Espai

1r Torn P3, P4, P5

12:20 a 13:20

Menjador

3r, 4t

12:20 a 13:20

Gimnàs

2n Torn 1r, 2n

13:40 a 14:40

Menjador

5è, 6è

13:40 a 14:40

Gimnàs

Menús i activitats programades

Uns dies abans de l’inici de cada mes, la comissió de menjador de l’AMPA distribueix el menú de menjador i les activitats programades, que s’envien a través dels canals digitals de distribució habituals de l’AMPA: la seva Web i el WhatsApp/Tokapp.

En el següent enllaç trobareu els menús de cada mes i les activitats programades. Els menús segueixen les recomanacions i gramatges del Programa de Revisió de Menús Escolars de Catalunya (PReME) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Cada dia, els pares dels alumnes de Cicle Infantil (P3-P4-P5) podran consultar mitjançant els grups de WhatsApp específics, com han dinat els infants i si han fet migdiada o no.

Migdiada

Per als alumnes de P3 que ho desitgin, comptem amb servei de migdiada.
És imprescindible l’ús d’un llençol per a la “tumbona” per al bon manteniment del material, i sobretot per motius d’higiene. La bossa i el llençol han d’anar marcats amb el nom de l’infant.

Cada dilluns els infants portaran el llençol net dins una bossa, preferiblement de roba.
Cada divendres els infants s’enduran a casa el llençol dins la seva bossa per poder rentar-lo durant el cap de setmana.

Es prendran totes les mesures d’higiene seguint la normativa vigent pel que fa a la desinfecció dels llitets i l’ús dels llençols. Cada dia es treuran els llençols. Al lavabo hi ha penjadors on s’hi podran guardar els llençols dins la bossa de cada nen.

El servei de migdiada es mantindrà sempre que es pugui assegurar tant una adequada “ràtio” de monitoratge al pati, com les mesures adients relatives a la pandèmia per la Covid-19. Us informarem amb antelació si s’hagués de suspendre.

En aquest enllaç us podeu descarregar el formulari d’alta al servei de migdiada, on trobareu informació sobre els llençols.

Altes, baixes i absències

Els alumnes que hagin fet ús del menjador durant el curs anterior no han de formalitzar inscripció, resten automàticament inscrits per al servei de menjador del nou curs. En aquest cas, només s’ha d’emplenar i enviar el formulari si hi ha algun canvi en les dades amb què es va fer la inscripció de l’alumne (número de compte, dies que es quedarà, adreça, canvis en intoleràncies/ al·lèrgies, etc.)

Les sol·licituds d’altes i baixes durant el curs escolar s’han fer via e-mail (capgir@hotmail.com) enviant el formulari que es pot descarregar als formularis següents:

Servei de menjador
Servei acollida matí
Servei acollida tarda

Les absències també s’han de comunicar al Coordinador via telefònica (685.96.04.31), per tal d’assegurar la bona organització i gestió dels serveis.

Portes obertes als pares

El servei de portes obertes ofereix als pares/mares/tutors la possibilitat d’anar a dinar a l’escola per comprovar “in situ” com es desenvolupen el servei i les activitats.

Per mesures de seguretat, i degut a la situació excepcional que estem vivint per la pandèmia per la COVID-19, roman suspès temporalment el servei de les portes obertes als pares/mares.

Equip de menjador pel curs actual

COORDINADOR:

 • Ricard Roman Cardenas

MONITORES:

 • P3 Carme Expósito – Laura Mateo
 • P4 Sandra Castillo
 • P5 Maribel Rodríguez – Maria Gómez- Maria Sánchez
 • 1r Marta Barrena – Anna Ginés
 • 2n Clara Bach – Aleix Torné (NESE)
 • 3r Núria Vicens – Ariadna García (NESE)
 • 4t Susanna Rodríguez – Eli Luna
 • 5è Sílvia Balart – Marc Colomer
 • 6è Oriol Ayala
 • NESE Dolors Vázquez

CUINERS:

 • Montse Viñals Simon
 • Pau Farré Terradas

AUX CUINA:

 • Joaquima Bondia Moreno

Funcionament dels Serveis “Menjador i Acollida”

L’acollida suposa una barreja d’alumnat de diferents grups estables, per aquest motiu s’aplicarà la distància de seguretat i l’ús de la mascareta per a tots els infants i monitor/s, inclosos els de P3, P4 i P5.

En el cas de l’acollida matinal, els pares no podran entrar a l’escola, per la qual cosa deixaran els nens, per la porta metàl·lica del passadís de la cuina, amb el responsable de l’acollida, qui facilitarà la solució hidroalcohòlica per a la desinfecció de mans i els acompanyarà al menjador

En el cas de l’acollida de tarda, les famílies que vinguin a recollir els seus infants la recollida també es farà per la porta metàl·lica del passadís de la cuina. Una vegada tots els alumnes d’acollida han marxat a casa, el monitor/a procedirà a la ventilació, neteja i desinfecció de les taules, cadires i material.

Podeu consultar més informació al “Pla de Funcionament dels Serveis Menjador i Acollida” aprovat pel Consell Escolar.

 

Contacte

Per a qualsevol dubte, incidència o suggeriment podeu contactar amb el Coordinador de menjador, Ricard Roman, al telèfon 685.96.04.31 en horari de dilluns a divendres de 7:45h a 15:00h.

També podeu contactar amb la Comissió del Menjador a través del nostre correu electrònic: menjadorampamartamata@gmail.com