Comissió d’atenció a la diversitat

L’objectiu de la comissió és impulsar i aconseguir una inclusió més enllà de l’aula: una escola inclusiva que abasti l’abans, el durant i el després de l’horari escolar. Detectar i  identificar les necessitats específiques que es presentin per poder atendre degudament aquest col·lectiu, per aconseguir adaptacions i millores dels serveis que es gestionen des de l’AMPA i col·laborar i ajudar a aconseguir recursos per a la millora de l’atenció a la diversitat.

La diversitat és una realitat i el que importa és saber conviure junts.

Des de la comissió volem tractar la diversitat com una riquesa i una oportunitat d’aprenentatge.

Us facilitem l’adreça de mail de la comissió: diversitatmartamata@gmail.com